Värmebeständiga skorstensrör

Den växande populariteten på marknaden för vedpannor har orsakat behov av att förstora erbjudandet med en annan grupp av produkter – Värmebeständiga skorstensrör.

Teknisk översikt:

Alla delar är gjorda av rostfritt stål med en tjocklek på 0,8 mm eller 1,0 mm, och de är kopplade samman med ett nav med en längd av 100 mm. Erbjuds i diameter 130 mm till 450 mm.

Avsedda för:

Följande skorstensrör är avsedda för vedpannor.

Installationsinstruktioner:

Innan man ska börja montera skorstensrör ska man väl rengöra den keramika skorstenen. Nästa steg är att plugga ett hål i pannrummet för att kunna montera teen, rengörningsfack och kondensering i den keramika skorstenen. Resten av skorstenens delar ska monteras uppifrån neråt dvs. högsta punkten av keramisk skorsten. Vi börjar med att binda fast 1m skorstensrör till en rep och släppa ner den i den keramika skorstenen tills vi ser bara koppen av rören. Vi sätter samman andra 1m skorstensrör och upprepar steg tills vi ser ändan av den första skorstensrör nere i pannrummet. Vi installerer nu teen, rengörningsfack och kondenseringen och därefter kopplar vi det samman med skorstensrören. Den sista röret som sticker ut ur skorstenen ska klippas så att man kan montera takskivan och därefter en skorstenshuv.

Tee placeringen beror på hur man leder rökröret från panna. Vi påminner då att rökröret byggs också av ovala delar (utlopp av tee är rundformad). Dörr till rengörningsfack ska monteras på sådan sätt att man har lätt åtkomst till dem. Utöver detta bakom dörren bör finnas en brandficka som omöjliggör att elden faller ut direkt vid öppningen (vid köp av våra rengörningsdörrar får ni sådan ficka på köpet). Kondensvatten bör släppas ut i kondensat Neutralizer dvs. en lufttät behållare eller direkt till avloppsnätet (om den skulle tillåtas av lag).

Ytterligare isolering, partiellt eller hela längden av värmebeständiga skorstenen, väsentligt förbättrar arbetsvillkoren av skorstenen, samt dess livstid.

Värmebeständigt rör:

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

Tee 90° värmebeständigt:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee 45° värmebeständigt, oval:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack, värmebeständigt:

Möjliggör att kontrollera skorstensrören för föroreningar.
Finns i följande storlek:

Skorstenshuv, värmebeständigt:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

Värmebeständigt takplåt:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

Kondensering, värmebeständigt:

Används för att leda kondenseringsvatten ut.
Finns i följande storlek:

Armbåge 90° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 45° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 30° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 15° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Justerbar armbåge 90° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal vid 90° vinkel med möjligheten att justera vinkel (a) enlig egna behov, dock inte större vinkel än 90°.
Finns i följande storlek:

Justerbar armbåge 45° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal vid 45° vinkel med möjligheten att justera vinkel (a) enlig egna behov, dock inte större vinkel än 45°.
Finns i följande storlek:

Skorstensspjäll:

Möjliggör att justera intentiset av förbränningen i pannan.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack dörr:

Dörr lucka med brand fack används för att stänga rengörnings fack rutan.

Etubex:

Dubbel vägg krom slang. Tack vare sin släta ytan på insida passar den perfekt för att leda utsläppen (gaser) vidare från panna till skorstensrören.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal