Ovala, värmebeständiga skorstensrör

Den växande populariteten på marknaden för vedpannor har orsakat behov av att förstora erbjudandet med en annan grupp av produkter – Värmebeständiga skorstensrör.

Teknisk översikt:

Brandsäkra, ovala skorstenar är gjorda i följande storlekar: 115 x 170 mm, 120 x 215 mm, 130 x 240 mm, och grunden för deras genomförande är runda rör med en diameter mellan respektive 150 mm, 180 mm, 200 mm. De är gjorda av rostfritt stål med en tjocklek på 0,8 mm eller 1,0 mm, och de är kopplade samman med ett nav med en längd av 100 mm.

Avsedda för:

Följande skorstensrör är avsedda för vedpannor.

Det händer ibland att den befintliga skorstenen med en rektangulärt format inte kan vara tillräcklig stor för en bredare skorstensrör pga. stora halsar vid utloppet av pannan. Därför har vi i vår erbjudande en ovalformaterade skorstensrör som gör det möjligt att montera bredare skorstensrören.

Installationsinstruktioner:

Innan man ska börja montera skorstensrör ska man väl rengöra den keramika skorstenen . Nästa steg är att plugga ett hål i pannrummet för att kunna montera teen, rengörningsfack och kondensering i den keramika skorstenen. Resten av skorstenens delar ska monteras uppifrån neråt dvs. ändan av skorstenen. Vi börjar med att binda fast 1m skorstensrör till en rep och släppa ner den i den keramika skorstenen tills vi ser bara koppen av rören. Vi sätter samman andra 1m skorstensrör och upprepar steg tills vi ser ändan av den första skorstensrör nere i pannrummet. Vi installerer nu teen, rengörningsfack och kondenseringen och därefter kopplar vi det samman med skorstensrören. Den sista röret som sticker ut ur skorstenen ska klippas så att man kan montera takskivan och därefter en skorstenshuv.

Tee placeringen beror på hur man leder rökröret från panna. Vi påminner då att rökröret byggs också av ovala delar (utlopp av tee är rundformad). Dörr till rengörningsfack ska monteras på sådan sätt att man har lätt åtkomst till dem. Utöver detta bakom dörren bör finnas en brandficka som omöjliggör att elden faller ut direkt vid öppningen (vid köp av våra rengörningsdörrar får ni sådan ficka på köpet). Kondensvatten bör släppas ut i kondensat Neutralizer dvs. en lufttät behållare eller direkt till avloppsnätet (om den skulle tillåtas av lag).

Ytterligare isolering, partiellt eller hela längden av värmebeständiga skorstenen, väsentligt förbättrar arbetsvillkoren av skorstenen, samt dess livstid.

Värmebeständigt rör, oval:

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

Tee 90° värmebeständigt, oval:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee 45° värmebeständigt, oval:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack, värmebeständigt:

Möjliggör att kontrollera skorstensrören för föroreningar.
Finns i följande storlek:

Värmebeständigt takplåt, oval:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

Skorstenshuv, värmebeständigt, oval:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

Värmebeständigt takplåt, rund:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

Skorstenshuv, värmebeständigt:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

Kondensering, värmebeständigt oval:

Används för att leda kondenseringsvatten ut.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack dörr:

Dörr lucka med brand fack används för att stänga rengörnings fack rutan.

Etubex:

Dubbel vägg krom slang. Tack vare sin släta ytan på insida passar den perfekt för att leda utsläppen (gaser) vidare från panna till skorstensrören.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal