Emaljerade skorstensrör

Ständigt stigande priser på gas och eldningsolja har gjort pannor som eldas med fasta bränslen som kol, hade, eko-ärt, har vunnit otroliga popularitet och inte bara i områden där det inte finns någon gas.

Teknisk översikt:

Emaljerade skorstensrör är gjort i en legrat stål matris där de efter det är belagda med olika emaljer. Detta emaljen är en effekt på många år erfarenhet och tester under extrema förhållanden under interatkion av starka kemikalier och extremt höga temperaturer. Lika innovativ är sättet på vilken man får det säkert för läcka mellan alla komponenter. Till detta har man använd sig av en keramisk rep med en mycket hög termisk resistans. Forskning bekräftade effekten av lösningar, även vid mycket höga temperaturer. Emajlerade skorstensrör erbjuds i följande diametrar: 130 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm.

Avsedda för:

Emajlerade skorstensrörs bidrag är att ta bort avgaserna från värmepannor som eldas med fasta bränsle: kol, koldamm, eko-ärtor, pellets, biomassa mm. Täcks av tillverkarens garanti för en period på 5 år.

Installationsinstruktioner:

Före installationen ska man utvärdera effektiviteten i skorstenen och kontrollera om tvärsnittet kan hållas under hela längd, och om diametern av skorstenen är lämplig för tvärsnittet av skorstenen. Montering ska börjas med en pluggning i botten av skorstenen i höjden på cirka 1m för att kunna installera washout med kondenseringen och teen. Rören ska monteras uppifrån skorstenen neråt tills de sitter i teen. Antal rör i skorstenen skall vara sådan att koppet av den sista röret blir placerat så nära en murad krona skorsten (men bör inte sticka ut över trädkronorna). Detta gör det möjligt att kompensera för de saknade rörlängd i takluckans ingång (max längd 0,4 m offset), på slutet monterar man skorstenshuv med plåt.
För att optimera arbetsförhållandena i skorstenen, rekommenderar vi tätning och isolering av utrymmet mellan väggen och skorstensrören till exempel genom att tillämpa mineralull eller granulat som tål höga temperaturer.

Rör slät:

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

Tee 90°:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee 45°:

Används för att koppla samma rökkanal med emaljerade skorstensrör vid 45° vinkel.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack:

Möjliggör att kontrollera skorstensrören för föroreningar.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack dörr:

Dörr lucka med brand fack används för att stänga rengörnings fack ruta.

Kondensering:

Används för att leda kondenseringen ut ur emaljerade skorstensrör.
Finns i följande storlek:

Skorstenshuv med takplåt:

Säkrar skorstensrörens ända inför t.ex. regn och samtdigt hindrar den fukten att ta sig igenom. Kompenserar insatsrör.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal