Värmebeständiga, isolerade skorstenar med dubbla väggar

 

Ibland önskar man sig att ha en öppen-spis i en stuga men då krävs det att man har en riskfrritt och säkert lösning. Men hur ska man göra det om stugan har ingen keramisk skorsten och väggar och staplar är gjorda av träd? Det är en av de vanligaste problem man brukar ha men det finns mycket flera som t.ex. bränslet med öppen-spis eller värmepannor som eldas med träd. Vi har lösning för detta i vårt erbjudande – värmebeständigt isolerad skorsten med dubbla väggar.

 

Teknisk översikt:

Liksom i fallet med syrafasta skorstenar med dubbla väggar är skorstenens inre komponenter tillverkade av dubbelväggiga värmebeständiga eldfast baserad skorsten. Dessutom finns det värmeisolering, yttermantel av rostfritt stål 1.4301, och fästen och stödjande. De finns i följande storlekar (diameter på insidan / utsidan.): 130/210 mm 150/250 mm 180/260 mm 200/300 mm 250/350 mm 300/400 mm 350/450 mm.

 

Avsedda för:

Värmebeständiga skorstenar används för att leda ut rökgas från värmepannor eller kaminer som förbränner fast bränsle – trä. Kan monteras både in i och utanför byggnaden.

 

Installationsinstruktioner:

Montering av isolerade skorstenar börjar man med en noggran planering av tee placeringen så att det ska bli så enkelt som möjligt att bygga rökkanal. Nästa steg är att montera teen, eldfast fack och kondenseringen för att får fram basens placerinig. Efter det ska en 1m långt rör monteras tillsammans med teen. Alla komponenter ska bindas fast med bandet. Vid montering av andra rör komponenter ska man då inte glömma att montera fästen och klämmor med intervaller på ca 2,5m. Om väggen som man monterar skorstenen är för låg då kan man släppa ut rören 1,5m utöver detta (bestäms av skorstenens diameter). Facket bör monteras på sådan sätt att man har alltid väldigt lätt åtkomst åt den.

 

Värmebeständiga rör:

Används för att bygga värmebeständigt skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

 

Tee värmebeständigt 90°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten hybrid vid 90° vinkel. Finns i följande storlek:

 

Tee värmebeständigt 45°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten hybrid vid 45° vinkel.
Finns i följande storlek:

 

Språkrör värmebeständigt:

Ändan för värmebeständigt skorsten.
Finns i följande storlek:

 

Skorstenshuv värmebeständigt:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Skorstenshuv platt värmebeständigt:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Fack värmebeständigt:

Tillåter kontrollera skorstenens föroreningar.
Finns i följande storlek:

 

Fack-dörr värmebeständigt:

Dörr med brand fack.

 

Kondensering med ankare värmebeständigt:

Används för att leda kondenseringen ut samtidigt som används den som stativ för att ställa skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 15° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 30° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 45° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 90° värmebeständigt:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 0 – 20°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 20 – 35°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 35 – 50°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Regnkrage:

Används för att säkra hål runt om skorstenen inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Tak övergång:

Används om skorstenen går igenom takräcke.
Finns i följande storlek:

 

Band:

Används för att binda samman skorstenens komponenter på utsidan.
Finns i följande storlek:

 

Klämma tryck stroke:

Möjliggör montering av skorsten med hjälp av tryck stroke.
Finns i följande storlek:

 

Klämma:

Klämman tillsammans med fästet används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

 

Fästet:

Fästet tillsammans med klämman används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

 

Lack isolering ring:

Används för att säkra isolering mot fallande.
Finns i följande storlek:

 

Base fundamentet:

Möjliggör fastsättning av skorstenens botten på utvald höjd i byggnadens vägg.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal