PVC fönster

Optima

Fem kammare profil PVC-vid med 70mm rambredd; intern stålarmering med minst 1,5 mm tjocklek i hela längden och bredden på karmen och fönsterbågen; garanterar perfekt jämvikt och säker drift av fönster; på grund av profilens yttersida tjocklek >/= 2,5 mm tillhör systemet till klass B (enlig PN-EN 12608); profilen är utrusad med dräneringshål systemet.

Prestige

Fem kammare profil PVC-veka med 70mm rambredd; intern stålarmering med minst 1,5 mm tjocklek i hela längden och bredden på karmen och fönsterbågen; garanterar perfekt jämvikt och säker drift av fönster; på grund av profilens yttersida tjocklek >/= 2,8 mm tillhör systemet till klass A (enlig PN-EN 12608); profilen är utrusad med dräneringshål systemet.

Energo

Sex kammare profil PVC-veka med 90mm rambredd med termisk insats; intern profilerad stålarmering med minst 1,5 mm tjocklek garanterar perfekt jämvikt och säker drift av fönster; stålförstärkningar finns på det hela längden och bredden av karmen och fönsterbågen; på grund av profilens yttersida tjocklek - 2,8 mm tillhör systemet till allra högsta kvalité klass A (enlig PN-EN 12608); profilen är utrusad med dräneringshål systemet.

Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal