Syrafasta, isolerade skorstenar med dubbla väggar

 

Ibland händer det att i en uppvärmd objekt inte finns någon murad skorsten eller så finns det men man kan inte dra nytta av det, då är det nödvändigt att man kommer på en annan lösning för att leda avgaser ut. Som vanligt behov skapar lösningar och så i detta fall är det en extern, isolerad skorsten av rostfritt stål med dubbla väggar.

 

Teknisk översikt:

De enskilda delar i stacken är gjorda på grundval av syrafast skorsten, med skillnaden på att de har ytterligare en värmeisolering med tjocklek på 40 eller 50 mm och ytterhölje av rostfritt stål och ytterhöljet gjord av rostfritt stål med simbol 1.4301 och med tjocklek på 0,5 mm. Den specifika utformningen och klämmor säkerställer systemets integritet. Vi erbjuder skorstenar med diameter (inne/utomhus): 130/210 mm, 150/250 mm, 180/260 mm, 200/300 mm, 250/350 mm, 300/400 mm, 350/450 mm.

 

Avsedda för:

De föreslagna skorstenar är konstruerade för att leda avgaserna ut från värmepannor som eldas med gas eller olja. Kan monteras både i och utanför byggnaden.

 

Installationsinstruktioner:

Montering av isolerade skorstenar börjar man med en noggran planering av tee placeringen så att det ska bli så enkelt som möjligt att bygga rökkanal. Nästa steg är att montera teen, eldfast fack och kondenseringen för att får fram basens placerinig. Efter det ska rör tillsammans med teen monteras. Alla komponenter ska bindas fast med bandet. Vid montering av andra rör komponenter ska man då inte glömma att montera fästen och klämmor med intervaller på ca 2,5m. Om väggen som man monterar skorstenen är för låg då kan man släppa ut rören 1,5m utöver detta (bestäms av skorstenens diameter). Facket bör monteras på sådan sätt att man har alltid väldigt lätt åtkomst åt den.

 

Syrafast rör:

Används för att bygga syrafast skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

 

Tee syrafast 90°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

 

Tee syrafast 45°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten vid 45° vinkel.
Finns i följande storlek:

 

Språkrör:

Ändan för skorsten.
Finns i följande storlek:

 

Skorstenshuv:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Skorstenshuv platt:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Fack-dörr:

Dörr med brand fack.
Finns i följande storlek:

 

Kondensering med ankare:

Används för att leda kondenseringen ut samtidigt som används den som stativ för att ställa skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 0 – 20°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 20 – 35°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Tak utlopp 35 – 50°:

Används för att säkra hål runt om skorstenen.
Finns i följande storlek:

 

Regnkrage:

Används för att säkra hål runt om skorstenen inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

 

Tak övergång:

Används för at leda skorstenen ut igenom takräcke.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 15°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 30°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 45°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Armbåge 90°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

 

Band:

Används för att binda samman skorstenens komponenter på utsidan.
Finns i följande storlek:

 

Klämma tryck stroke:

Möjliggör montering av skorsten med hjälp av tryck stroke.
Finns i följande storlek:

 

Klämma:

Klämman tillsammans med fästet används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

 

Fästet:

Fästet tillsammans med klämman används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

 

Lack isolering ring:

Används för att säkra isolering mot fallande.
Finns i följande storlek:

 

Base fundamentet:

Möjliggör fastsättning av skorstenens botten på utvald höjd i byggnadens vägg.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal