Rostfritt skorstensrör

Precis som den dynamiska utvecklingen på värmeteknik så precis bakom den följer utvecklingen av värmepannor. Viljan av tillverkare av värmeanläggningar är att de ska uppfylla följande: maximal energibesparing och miljöskydd, mer komplett förbränning faktorn, lägre effekt på enheter och minskning av förbränningstemperatur för avavgaserna. Konsekvensen av ett sådant uppfyllning framgår i avgaserna, och därmed, i skorstenen. Avgaserna blir kallare, bidrar mer kondenserade, frätande och sura kondensat som kan då i följd förstöra alla skorstenen som är inte lämpligt säkrade inför sådana förhållanden.

Teknisk översikt:

Ett sätt att säkra skorstenen, förmodligen den säkraste är att installera en stålskorstensrör. Skorstenensrören är gjorda av rostfritt stål. I vår erbjudande har vi släta skorstensrör med diameter från 80 mm till 450 mm. Rostfritt stål insatsen är tillverkad av plåt med tjocklek på 0,5 ÷ 0,8 mm beroende på diametern. Alla delar av röret är linjärt anslutna med plasmabågsvetsning teknik. De olika komponenterna monteras ihop med ”koppar”.

Avsedda för:

Syrafasta skorstensrör är konstruerade för rökgas från värmepannor som eldas med gas eller olja. Tillämpade särsklid för gamla och även ojämna värmepannor. Till det används en elastisk syrafast insatsrör tillverkad av band med en tjocklek på 0,12 mm vilket garanterar verkställighet av integritet. För att koppla samman alla elastiska rördelar använder man sig av en speciell slangklämman.

Installationsinstruktioner:

Innan man ska börja montera skorstensrör ska man väl rengöra den keramika skorstenen. Nästa steg är att plugga ett hål i pannrummet för att kunna montera teen, rengörningsfack och kondensering i den keramika skorstenen. Resten av skorstenens delar ska monteras uppifrån neråt dvs. högsta punkten av keramisk skorsten. Vi börjar med att binda fast 1m skorstensrör till en rep och släppa ner den i den keramika skorstenen tills vi ser bara koppen av rören. Vi sätter samman andra 1m skorstensrör och upprepar steg tills vi ser ändan av den första skorstensrör nere i pannrummet. Vi installerer nu teen, rengörningsfack och kondenseringen och därefter kopplar vi det samman med skorstensrören. Den sista röret som sticker ut ur skorstenen ska klippas så att man kan montera takskivan och därefter en skorstenshuv.

Tee placeringen beror på hur man leder rökröret från panna. Vi påminner då att rökröret byggs också av ovala delar (utlopp av tee är rundformad). Dörr till rengörningsfack ska monteras på sådan sätt att man har lätt åtkomst till dem. Utöver detta bakom dörren bör finnas en brandficka som omöjliggör att elden faller ut direkt vid öppningen (vid köp av våra rengörningsdörrar får ni sådan ficka på köpet). Kondensvatten bör släppas ut i kondensat Neutralizer dvs. en lufttät behållare eller direkt till avloppsnätet (om den skulle tillåtas av lag).

Ytterligare isolering, partiellt eller hela längden av värmebeständiga skorstenen, väsentligt förbättrar arbetsvillkoren av skorstenen, samt dess livstid.

Rör slät:

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek L1= 1mb, L2= 0,5mb, L3= 0,25mb:

Rör elastisk:

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek:

Rör elastisk målat(vitt):

Används för att bygga skorsten med utvald längd.
Finns i följande storlek:

Slang klämma:

Möjliggör att ansluta en elastisk rör med vanligt tee, med tillämpad riktning för kondenseringsvatten.
Finns i följande storlek:

Tee 90°:

Används för att koppla samma rökkanal med syrafasta skorstensrör vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee 45°:

Används för att koppla samma rökkanal med syrafasta skorstensrör vid 45° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee reducering:

Används för att koppla samma rökkanal med syrafasta skorstensrör vid 90° vinkel med förändring i tvärsnitt.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack:

Möjliggör att kontrollera skorstensrören för föroreningar.
Finns i följande storlek:

Kondensering:

Används för att leda kondenseringsvatten ut.
Finns i följande storlek:

Armbåge justerbar:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal vid 90° vinkel med möjligheten att justera vinkel (a) mellan 0° – 90° enlig egna behov.
Finns i följande storlek:

Armbåge 90°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 45°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 30°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Armbåge 15°:

Används för att ändra skorstenens ledning eller/och bygga rökkanal.
Finns i följande storlek:

Reducering:

Används för att ändra tvärsnittet mellan rökkanal/pannan och syrafastainsatsrören.

Skorstenshuv 1:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

Skorstenshuv 2:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn.
Finns i följande storlek:

Takskiva för skorstenshuv 1:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

Takskiva för skorstenshuv 2:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

Spridarplatta:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn och mot vind.
Finns i följande storlek:

Spridarplatta H-liknande:

Används för att säkra utlopp inför t.ex. regn och mot vind.
Finns i följande storlek:

Takskiva för spridarplatta/spridarplatta H-liknande:

Säkrar den fria avstånd mellan skorstenen och skorstensrören inför fukt.
Finns i följande storlek:

”Fin” med takskiva:

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

”Tupp” med takskiva:

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

”Fin” med krage:

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

”Tupp” med krage:

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

”Fin” med rören (delad):

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

”Tupp” med rören (delad):

Används för att förstärka kraften för uttsläppen/gaser i skorstensrören.
Finns i följande storlek:

Teleskop:

Förenklar montering av rökkanal genom att glida ner och glida upp delen. Behåller sin täthet.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack dörr, rostfritt målat:

Dörr lucka används för att stänga rengörnings fack rutan.
Finns i följande storlek:

Rengörnings fack dörr, rostfritt:

Dörr lucka används för att stänga rengörnings fack rutan.
Finns i följande storlek:


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal