EK-S 4-50

SAMSUNG

Reningsverk EK-S beroende på modell som valts (S4, S8, S12,… upp till s50) kan behandla avloppsvatten som produceras av samhället i ett antal 2-50 pe.

Tillämpning av vår biologisk reningsverk EK-S:
– Hemmet, bosätter, fastigheter,
– Restauranger, skolor, fritidsanläggningar
– Produktionsanläggningar, osv.

En speciell egenskap hos de flesta biologiska reningsverk är den fantastiska parametern på nivå: 90-95% i grundversion och upp till 99% i Comfort-versionen.

 

Inre strukturen av reningsverk består av: en tank/behållare med mellanväggar som tillverkas av polypropen (PP), behållaren av anaeroba filtret tillverkat av polyeten (PE).
Båda av dessa material har en praktiskt taget obegränsad livslängd. Reningsprocessen består av den gemensamma inverkan av olika anaeroba och aeroba bakterikulturer. I samband med detta leder det till en stark biologisk nedbrytning inklusive med fördelningen av de hård nedbrytbara substanser ss detergenter, fetter och liknande.

Vår avloppsrening/reningsverk möter kraven i BS EN 12566-3+A1:2009. De kan således monteras i närheten av byggnade och det renade vattnet kan släppas ut i avloppet, använda som bevattning eller uppdra åt annan användning. Antal av föroreningar i vattnet efter att den har passerat genom reningsverket är försumbar och ligger långt under de gränsvärden som anges av miljöministern. 2006/07/24 (Journal. Av 2005r.Nr.239, poz2019 och nr 267, pos. 2255).

Våra bilogiska reningsverk använder en låg laddad aktivt slam process som ger den höga resultat för att eliminera föroreningar från avlopp och fullt stabilistering av aeorb-överskottsslam. Varje biologiska reningsverket är teknologisk komplett helhet som består av:

  • självbärande avfall-plastbehållare i vilket genom lämpliga mellanväggar utsöndrar luftningsbassängen och reningsanordningen
  • plastbehållare som skyddar kompressorn som tillför luft till luftningssystem, återcirkulationssystem samt blandning och delningssystem av slam installerade i skilda kamrarna i behandlingstanken
  • valfritt överbyggnad för reningsverktanken/behållaren som används i de fall där det är nödvändigt at plantera grund djupare

 

Galleri:

 

Dokumentation: 

Placering & Montering – visa placering & montering för EK-S

Bruksanvisning – visa bruksanvisning för EK-S

Certifikat – visa certifikatet för EK-S

 

 

 


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal