Skorstenar hybrid

I den kommande tiden blev det en återväning för att värma huset med pannor som eldas med kol och liknande. Oftast följer det med dyrt pris för gas eller ingen tillgång alls. Om nu pannor och bränslet är de en av billigaste så systemet för utsläpp verkar bli en av de dyraste. Själva problemet dyker redan upp vid köp av själva skorstenen pga. att det inte finns några titlernat erbjuder handlaren värmebeständiga skorsten insatser. Ett stort problem dyker upp efter en kort period av användning då det visar sig att skorstenen läcker – pga. en massa hål. Det händer så eftersom det inte finns någon stål som klarar av alla kemikalier som uppstår vid förbränning av svavel, klor, järn, vatten och andra mindre beståndsdelar. Vi bestämde oss för att lösa följande problem och med långtids forskning, prov, och letande har vi utarbetat ett nytt system för att leda utsläppen av pannor som eldas med t.ex. kol, hade, eko-ärt som heter – Skorsten hybrid.

Teknisk översikt:

Skorsten Hybrid kombinerar de bästa egenskaperna av keramik och metall skorsten. Den inre delen av skorstenen är en keramikinsatsen som är idealisk för både torrt som vått avgaser, samtidigt som den är inert mot kemikalier som produceras vid förbränning av kol, även i mycket ogynnsamma förhållanden.

Avsedda för:

Hybrid skorstenar är främst avsedda för värmepannor som eldas med kol i fast form t.ex. hade, eko-ärter. Kan monteras på både utsidan och insidan av byggnaden.

Installationsinstruktioner:

Innan man börjar installera hybrid skorstenen bör marken balanseras på denna ställe där kondensering med ankare plattan ska stå. Korrekt montering inleds med en noggran bestämmning av rökkanal och tee anslutning. Alla komponenter ansluts samma genom limning med rostfritt stål kit på insidan och på utsidan använder man sig av en hybrid-band (en nödvändigt steg). Innan man börjar lima med kit ska man rengöra alla delar med en fuktig svamp. Kombinationen av keramiska komponenter bör säkerställa fri avlopp (utförliga anvisningar för användning av syrafast kitt hittar du på förpackningen). Vid montering av andra delar av skorstenen måste vi komma ihåg av behovet av fästen och klämmor, med intervaller på ca 2 m. På toppen av skorstenen ska språkrör monteras.

Rör hybrid:

Används för att bygga skorsten hybrid med utvald längd.
Finns i följande storlek:

Tee hybrid 90°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten hybrid vid 90° vinkel.
Finns i följande storlek:

Tee hybrid 45°:

Används för att koppla samma rökkanal med skorsten hybrid vid 45° vinkel.
Finns i följande storlek:

Fack hybrid:

Tillåter kontrollera skorstenens föroreningar.
Finns i följande storlek:

Kondensering hybrid:

Används för att leda kondenseringen ut samtidigt som används som stativ för att ställa skorstenen.
Finns i följande storlek:

Språkrör hybrid:

Ändan för skorsten hybrid.
Finns i följande storlek:

Band hybrid:

Används för att binda samman skorstenens komponenter på utsidan.
Finns i följande storlek:

Klämma hybrid:

Klämman tillsammans med fästet används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

Fästet hybrid:

Fästet tillsammans med klämman används för att fästa skorstenen i väggen av byggnaden.
Finns i följande storlek:

Nippel kontakt hybrid:

Möjliggör säker anslutning av rökkanal med skorsten hybrid.
Finns i följande storlek:

Rostfritt stål kit:

Används för att limma samman keramika komponenter av skorsten hybrid.


Gallery

b2 e37fe307c4 8fc557f678 iltal